Leergang Neuronetwerken

Leergang Neuronetwerken

De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Bij zorg kan gedacht worden aan preventie, ondersteuning, begeleiding en/of behandeling. Dat is wat we willen realiseren voor mensen met een status na CVA/ NAH in de thuissituatie. Saxion Academie Gezondheidszorg heeft, samen met ervaringsdeskundigen en professionals uit de Hersenletselketen Twente, een Leergang ontwikkeld voor eerstelijns professionals. Het belangrijkste doel van de Leergang is het realiseren van continuïteit en kwaliteit van zorg in de hele hersenletselketen, op dit moment met het accent op CVA/ NAH.

Voor wie?

In eerste instantie is de Leergang bedoeld voor  Verpleegkundigen, Fysiotherapeuten, Ergotherapeuten en Logopedisten die eerstelijns zorg verlenen. Dit betekent concreet dat de Leergang zowel bedoeld is voor professionals werkzaam in de eerstelijn als professionals die werkzaam zijn in de tweede lijn, maar die hier eerstelijns zorg verlenen. In de toekomst kunnen professionals zoals bijvoorbeeld praktijkondersteuners huisarts (POH-ers), psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en eventueel andere relevante professionals ook deelnemen aan deze Leergang.

Hoe ziet het programma eruit?

De Leergang bestaat uit zes lesdagen die worden gegeven op een vrijdag van 09.00-16.30 in de periode van februari t/m juni. De eerste en de laatste lesdag worden verzorgd op Saxion. Lesdag twee t/m vijf worden gegeven op locaties die zijn aangesloten bij de Hersenletselketen Twente. De cursus wordt zowel verzorgd door docenten van Saxion als door professionals van de keten, vanuit de vier disciplines. De cursus is 5 studiepunten waard wat gelijk staat aan een studiebelasting van 140 uur. Naast de lesdagen wordt nog 104 uur aan zelfstudie verwacht (gemiddelde studiebelasting van 7 uur per week). Hiervoor worden binnen de cursus voorbereidings- en verwerkingsopdrachten gegeven.

Programma:

  • Lesdag 1: Introductie, kennismaking, interprofessioneel samenwerken
  • Lesdag 2: Klinische Revalidatie
  • Lesdag 3: Medisch Specialistische Revalidatie
  • Lesdag 4: Geriatrische Revalidatie
  • Lesdag 5: Revalidatie in de eerstelijn
  • Lesdag 6: Ambulante zorg, bewegen in de nulde lijn & formatieve toetsing.

Wat leer je?

Tijdens de Leergang doorlopen de cursisten ‘de reis door de keten’ die mensen met een status na CVA/NAH mogelijk doorlopen, waarbij de focus ligt op de patiënt die (uiteindelijk) met ontslag naar huis gaat. In de cursus staan de patiënt en zijn/haar naaste centraal en leren deskundigen interprofessioneel samenwerken, zowel binnen de keten als binnen de eerstelijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het bevorderen van de deskundigheid ten aanzien van het onderzoeken en behandelen van een CVA/NAH-patiënt en aan het formuleren van adviezen naar de eigen organisatie met het oog op het realiseren van de wenselijke interprofessionele (keten)zorg aan deze patiënten.

Certificering

Tijdens de Leergang worden drie producten opgeleverd door de cursist:

  • een casusbeschrijving die zich heeft ontwikkelt gedurende de eerste vijf lesdagen;
  • deelname aan een interprofessioneel overleg op lesdag zes;
  • een presentatie van een innovatie voor de eigen organisatie op lesdag zes.

Naast de drie producten wordt ook een minimale aanwezigheid van 80% verwacht. Wanneer u aan deze criteria voldoet ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

Kosten

Het cursusgeld voor de Leergang bedraagt € 1600. (STAP-subsidie van  €1000 kan voor deze leergang worden aangevraagd)

De Leergang gaat van start met een minimum van 20 cursisten. Het maximum aantal cursisten is gesteld op 24, bij voorkeur gelijkmatig verdeeld over verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Wanneer door Saxion is bepaald dat u nog niet kunt starten met de Leergang wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelding en voorbereiding

Aanmelding en inschrijving kan tot en met 31 januari voor de cursus die start in februari. U kunt zich aanmelden en inschrijven via de website van de Leergang. Voor de start ontvangt u per e-mail een zelfevaluatieformulier en twee voorbereidingsopdrachten die u voor aanvang van de cursus dient in te leveren via mail.

Goed om te weten

Accreditatie voor de MC wordt voor aanvang van de Leergang aangevraagd bij V&VN, KNGF en ADAP.

Er wordt een interprofessioneel netwerk gerealiseerd voor en gevormd door de deelnemende eerstelijns professional waarbij Saxion faciliterend en ondersteunend zal zijn. Het netwerk heeft de intentie per jaar thema-avonden te organiseren waarbij aandacht wordt besteed aan het behouden en bevorderen van zowel de individuele deskundigheid als de interprofessionele samenwerking binnen de huidige hersenletselketen en de eerste lijn. Er kan op termijn mogelijk contributie worden gevraagd voor deelname aan het netwerk.

De voorlopige data voor de Leergang Neuronetwerken voor 2023 zijn als volgt:

Lesdag 1: 17 februari

Lesdag 2: 10 of 17 maart

Lesdag 3: 23 april

Lesdag 4: 12 mei

Lesdag 5: 2 juni

Lesdag 6: 23 juni

Contact

Wanneer u vragen heeft over de Leergang of het netwerk in ontwikkeling dan kunt u contact opnemen met Sylvia Galgenbeld (s.a.m.galgenbeld@saxion.nl) of Yvon Schoorlemmer (y.m.schoorlemmer@saxion.nl )


Terug naar Actueel overzicht »