Master Course Neuronetwerken

De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Bij zorg kan gedacht worden aan preventie, ondersteuning, begeleiding en/of behandeling. Dat is wat we willen realiseren voor mensen met een status na CVA in de thuissituatie. Saxion Academie Gezondheidszorg heeft, samen met ervaringsdeskundigen en professionals uit de CVA-Keten Twente, een Master Course (MC) ontwikkeld voor eerstelijns professionals. Het belangrijkste doel van de MC is het realiseren van continuïteit en kwaliteit van zorg in de hele CVA-keten.

Voor wie?

In eerste instantie is de MC bedoeld voor eer Verpleegkundigen, Fysiotherapeuten, Ergotherapeuten en Logopedisten die eerstelijns zorg verlenen. Dit betekent dat de MC zowel bedoeld is voor professionals werkzaam in de eerstelijn als professionals die werkzaam zijn in de tweede lijn maar die hier eerstelijns zorg geven. In de toekomst kunnen professionals zoals bijvoorbeeld praktijkondersteuners huisarts (POH-ers), psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en eventueel andere relevante professionals ook deelnemen aan deze MC.

Hoe ziet het programma eruit?

De MC bestaat uit zes lesdagen die worden gegeven op een vrijdag van 09.00-16.30 in de periode september t/m januari en van februari t/m juni. De eerste en de laatste lesdag worden verzorgd op Saxion. Lesdag twee t/m vijf worden gegeven op locaties die zijn aangesloten bij de CVA-keten Twente. De cursus wordt zowel verzorgd door docenten van Saxion als door professionals van de CVA-keten Twente, vanuit de vier disciplines. De cursus is 5 studiepunten waard wat gelijk staat aan een studiebelasting van 140 uur. Naast de lesdagen wordt nog 104 uur aan zelfstudie verwacht (gemiddelde studiebelasting van 7 uur per week). Hiervoor worden binnen de cursus voorbereidings- en verwerkingsopdrachten gegeven.

Programma:

  • Lesdag 1: Introductie, kennismaking, interprofessioneel samenwerken
  • Lesdag 2: Klinische Revalidatie
  • Lesdag 3: Medisch Specialistische Revalidatie
  • Lesdag 4: Geriatrische Revalidatie
  • Lesdag 5: Revalidatie in de eerstelijn
  • Lesdag 6: Ambulante zorg, bewegen in de nulde lijn, toetsing.

Wat leer je?

Tijdens de Master Course doorlopen de cursisten ‘de reis door de keten’ die mensen met een status na CVA mogelijk doorlopen, waarbij de focus ligt op de patiënt die (uiteindelijk) met ontslag naar huis gaat. In de cursus staan de patiënt en zijn/haar naaste centraal en leren deskundigen interprofessioneel samenwerken, zowel binnen de keten als binnen de eerstelijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het bevorderen van de deskundigheid ten aanzien van het onderzoeken en behandelen van een CVA-patiënt en aan het formuleren van adviezen naar de eigen organisatie met het oog op het realiseren van de wenselijke interprofessionele (keten)zorg aan CVA-patiënten.

Certificering

Tijdens de Master Course worden drie producten verwacht van een cursist:

  • een casus-beschrijving die zich ontwikkelt gedurende de eerste vijf lesdagen;
  • deelname aan een interdisciplinair overleg op lesdag zes;
  • een presentatie van een innovatie voor de eigen organisatie op lesdag zes.

Naast de drie producten wordt ook een minimale aanwezigheid van 80% verwacht. Wanneer u aan deze criteria voldoet ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

Kosten

Het cursusgeld voor de Master Course bedraagt €1595 euro. De cursus gaat van start met een minimum van 20 cursisten. Het maximum aantal cursisten is gesteld op 24 – bij voorkeur gelijkmatig verdeeld over verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Wanneer door Saxion is bepaald dat u nog niet kunt starten met de Master Course wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelding en voorbereiding

Aanmelding en inschrijving kan tot en met 31 augustus voor de cursus die start in september en tot en met 31 januari voor de cursus die start in februari. U kunt zich aanmelden en inschrijven via de website van de MC. Voor de start van de MC ontvangt u per mail een zelfevaluatie formulier en twee voorbereidingsopdrachten die u voor aanvang van de cursus dient in te leveren via mail.

Goed om te weten

Accreditatie voor de MC wordt aangevraagd bij V&VN, KNGF en ADAP.

Er wordt een interprofessioneel netwerk gerealiseerd voor en gevormd door de deelnemende eerstelijns professional waarbij Saxion faciliterend en ondersteunend zal zijn. Het netwerk organiseert twee keer per jaar thema-avonden waarbij aandacht wordt besteed aan het behouden en bevorderen van zowel de individuele deskundigheid als de interprofessionele samenwerking binnen de keten en de eerstelijn. Er zal contributie worden gevraagd voor deelname aan het netwerk. Het netwerk heeft een dynamisch karakter waarbij jaarlijks leden in- en uitgeschreven kunnen worden wanneer zij voldoen/niet voldoen aan de gestelde eisen.

Contact

Wanneer u vragen heeft over de Master Course en/of het Netwerk dan kunt u contact opnemen met Sylvia Galgenbeld (s.a.m.galgenbeld@saxion.nl)


Terug naar Actueel overzicht »