Patiëntbijeenkomst NAH Hengelo

Neurologisch vragenuurtje

Tijdens deze bijeenkomst zal Cobie Baart alle neurologische vragen op het gebied van NAH proberen te beantwoorden. Dit kunnen vragen zijn die u al langer bezighouden of vragen die tijdens de bijeenkomst bij u opdoemen.  Wellicht aan de hand van het door Cobie zelf opgestelde A4-tje aan thema’s.

Cobie Baart heeft ruim 23 jaar als neuroloog gewerkt. Zij is inmiddels met pensioen, maar is nog steeds sterk betrokken bij de neurologische impact op het defecte brein en geeft trainingen in de samenhang tussen klachten en de werking van het brein.

Op 20 november bent u van harte welkom bij Frans op den Bult van 19.30-21.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Voor aanmelding en informatie kunt u een mail sturen naar coördinator Lilian Wolthuis-Droste via het mailadres brein-074@ziggo.nl.
Kosten voor deelname zijn voor leden van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl € 2,- en voor niet- leden € 6,-.


Terug naar Actueel overzicht »