Informatiebijeenkomst voor CVA-patiënten

De CVA-keten Twente heeft op donderdag 13 september 2018  een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad. Ook hun naasten waren hierbij welkom. Tijdens deze middag is informatie gegeven over de gevolgen van een CVA en de ketenzorg in de regio Twente. Eerst werd er uitleg geeft over de onzichtbare gevolgen van een beroerte, op het gebied van denken, gedrag en emotie. Vervolgens is er informatie gegeven over vermoeidheid en prikkelverwerking na een beroerte. Tot slot werd er ingegaan op het thema ‘Thuis en hoe nu verder?’

De bijeenkomst werd met ongeveer 80 deelnemers goed bezocht en de deelnemers waren tevreden over de inhoud. Voor ongeveer de helft van de deelnemers was de gegeven informatie nieuw, omdat zij nog geen behandeling hadden na hun beroerte. De deelnemers die zich herkenden in de informatie zijn op weg geholpen om passende zorg te vinden.

In 2019 zal de CVA-keten Twente opnieuw bijeenkomsten organiseren. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op de website.