Informatiebijeenkomst voor CVA-patiënten

De CVA-keten Twente heeft  in 2019 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad. Ook hun naasten waren hierbij welkom. De bijeenkomsten vonden plaats in de Regio Enschede en Almelo. Tijdens deze bijeenkomsten  is informatie gegeven over de gevolgen van een CVA en de ketenzorg in de regio Twente. Eerst werd er uitleg geeft over de onzichtbare gevolgen van een beroerte, op het gebied van denken, gedrag en emotie. Vervolgens is er informatie gegeven over vermoeidheid en prikkelverwerking na een beroerte. Tot slot werd er ingegaan op het thema ‘Thuis en hoe nu verder?’

De bijeenkomsten werden goed bezocht en de deelnemers waren tevreden over de inhoud. Voor ongeveer de helft van de deelnemers was de gegeven informatie nieuw, omdat zij nog geen behandeling hadden na hun beroerte. De deelnemers die zich herkenden in de informatie en zijn op weg geholpen om passende zorg te vinden.

In 2020 zal de CVA-keten Twente opnieuw bijeenkomsten voor patienten en hun naasten organiseren. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u hiervoor de actuele nieuwsberichten in de gaten houden of contact opnemen via het contactformulier.