Sociale wijkteams regio Twente

De behandeling van een CVA is complex en vraagt om inzet van meerdere instellingen. Samen wordt gekeken welke instelling het beste past bij uw zorgbehoefte, zodat de optimale zorg voor u geregeld kan worden. Dat noemen we ketenzorg.

CVA-keten Twente is opgericht om te zorgen voor een snelle doorstroom naar de juiste vervolginstelling en ondersteuning in de thuissituatie. Aan het einde van ons ketenproces kan het zijn dat u nog ondersteuning nodig heeft.

Op deze sociale kaart zijn de gegevens van de sociale wijkteams in de regio Twente verzameld. Bij deze sociale wijkteams kunt u na het ketenproces terecht voor informatie, advies en begeleiding.