Voor professionals

Hieronder vindt u verschillende documenten en links die mogelijk relevant zijn voor u als professional.

Algemene documenten

Zorgstandaard CVA 2012

Kennisnetwerk visiedocument

CVRM-Neurologie Transmurale afspraken tussen huisartsen en MST en ZGT

Regionale procedure acute beroertezorg binnen Netwerk Acute Zorg Euregio

Literatuurverkenning chronische fase NAH 2015

Verpleegkundige revalidatierichtlijn Beroerte

Lesbrief niet aangeboren hersenletsel

 

Beleidsdocumenten CVA-keten Twente

Jaarplan CVA-keten Twente 2018

Convenant CVA-keten Twente 2018

 

Artsen binnen de CVA-keten Twente hebben onderlinge afspraken gemaakt ten aanzien van de triage in het ziekenhuis en wanneer een consult specialist ouderengeneeskunde of revalidatiearts aan te vragen. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van de modules die binnen de geriatrische revalidatie worden gebruikt. Hieronder vindt u desbetreffende documenten:

Proces triage revalidatie

Checklist tbv GRZ voor consultatie revalidatiearts

Checklist tbv MSR ter consultatie SOG

CVA behandelmodules

 

Links

KNGF richtlijn beroerte

Ergotherapierichtlijn CVA

Kennisnetwerk CVA NL

Hulpmiddelenwijzer

CognitieveRevalidatie

Verenso Triageinstrument revalidatiezorg

SIGEB (signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte)