Wat doen we

Op deze pagina vindt u algemene informatie over een CVA en ketenzorg. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u ook terecht op de pagina ‘Links’.

Wat is een CVA?

Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een beroerte, een beschadiging van de bloedvaten in de hersenen. Deze beschadiging kan ontstaan door een zuurstoftekort als gevolg van een afsluiting (herseninfarct) of door scheuring (hersenbloeding) van een bloedvat.

De gevolgen van een beroerte kunnen zichtbaar zijn, zoals verlammingsverschijnselen of problemen bij het spreken. Maar de gevolgen kunnen ook minder zichtbaar zijn zoals veranderingen in het denken, de communicatie, de gevoelens en het gedrag.

Tijdens het revalidatieproces wordt duidelijk wat de blijvende gevolgen zijn. Niet alleen de persoon zelf, maar ook voor zijn/haar omgeving wordt getroffen door de beroerte. Vaak wordt er een beroep gedaan om de naaste omgeving om hulp te bieden in de nieuwe situatie.

Wat is ketenzorg?

De gevolgen van een CVA kunnen voor iedereen anders zijn. De behandeling is complex en vraagt om inzet van meerdere instellingen en beroepsgroepen. Samen wordt gekeken welke instelling het beste past bij uw zorgbehoefte, zodat de optimale zorg voor u geregeld kan worden. Dat noemen we ketenzorg.

Ketenzorg heeft voor u als patiënt nog meer voordelen. Doordat de zorgverleners goed met elkaar overleggen, is er een snellere doorstroom mogelijk naar de juiste vervolginstelling en ondersteuning in de thuissituatie.

Al in de eerste week van de opname kunnen één of meerdere van de zorginstellingen bij de behandeling betrokken zijn. Er zijn dus verschillende wegen mogelijk. De instellingen hebben onderling afspraken gemaakt om zorg en behandeling te bieden, afgestemd op de specifieke situatie en mogelijkheden van de patiënt. Met de betrokken behandelaren wordt de voortgang van de behandeling besproken en plannen gemaakt voor de verdere therapie.

Hoe werkt de CVA-keten Twente samen?

Twaalf zorgorganisaties in Twente zijn verbonden door een convenant, waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze van samenwerking. Binnen de CVA-keten Twente zijn verschillende werkgroepen actief die de ontwikkelingen van de CVA-zorg implementeren in de dagelijkse zorg. Daarnaast is er een stuurgroep binnen de CVA-keten Twente actief die op een tactisch en strategisch niveau de ontwikkelingen bewaakt en faciliteert.

De CVA-keten Twente is tevens lid van Kennisnetwerk CVA NL die de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de CVA-zorg stimuleert. Ook stemt CVA-keten Twente geregeld af met aanpalende ketens zoals andere CVA-ketens in Overijssel en Acute Zorg Euregio.

 

De Hartstichting heeft ook algemene informatie over revalidatie na een beroerte geschreven: zie deze link.