De zorgketen

Hoe ziet de zorgketen er uit?

De behandeling van de gevolgen van een CVA is complex en vraagt om inzet van meerdere instellingen en disciplines.  Al in de eerste week van de opname kunnen één of meerdere van de zorginstellingen bij de behandeling betrokken zijn. Er zijn dus verschillende wegen mogelijk. De instellingen in de regio hebben onderling afspraken gemaakt om zorg en behandeling te bieden, afgestemd op ieders persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Dit proces kan er als volgt uitzien (dit is voor iedereen anders):
U krijgt een CVA (1) en wordt door een ambulance (2) naar het ziekenhuis (MST of ZGT) vervoerd (3) voor behandeling. Daarna wordt samen met de ketenpartners bekeken welk vervolg voor u het beste is (4). Dit kan bijvoorbeeld een verzorgingshuis, revalidatiecentrum of thuis zijn (5).

16676 Visual CVA-keten def