Het behandelteam

Wie doet wat?

Met de betrokken behandelaren wordt de voortgang van de behandeling besproken en worden plannen gemaakt voor de verdere therapie. Hierbij zijn alle disciplines betrokken.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse disciplines die werkzaam zijn in de verschillende instellingen binnen de CVA-keten Twente. Zo krijgt u alvast een indruk van de verschillende therapieën die kunt verwachten. De meeste therapieën vinden zowel individueel als in groepsverband plaats.

 • Neuroloog, specialist ouderengeneeskunde, revalidatiearts, huisarts
 • Arts-assistent, verpleegkundig specialist
 • Verpleging en verzorging
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Activiteitenbegeleiding / Activiteitentherapeut
 • Bewegingsagoog

Naast de hierboven genoemde disciplines zijn er nog meer afdelingen en personen waarmee u te maken kunt krijgen tijdens uw revalidatie.