Nazorg

Aan het einde van de zorgketen, als u de instelling verlaat en alleen verder moet, kan nazorg voor u van belang zijn. Eenmaal thuis kunnen zich problemen voordoen, die u niet hebt verwacht of niet hebt zien aankomen. De nazorg is met name gericht op uw problematiek en adviserend ten opzichte van de gevolgen die u ondervindt door het CVA.

De CVA-verpleegkundige verzamelt de benodigde gegevens, brengt probleemgebieden in kaart, geeft voorlichting en adviezen of verwijst u gericht door naar een andere behandelaar of instantie. Deze nazorg heeft een meerwaarde, omdat de CVA-verpleegkundige zich richt op advies op maat en persoonlijke begeleiding van zowel patiƫnt als partner.

CVA-nazorg wordt in overleg met u gepland en/of aangevraagd door de instelling waar u het laatst verblijft. Zo nodig worden vervolgafspraken gepland. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw huisarts.