Wie zijn we

Binnen CVA-keten Twente werken er diverse organisaties met elkaar samen.

Ontstaan van de keten

Oorspronkelijk waren er vier regio’s in Twente met een ketenzorgprogramma voor patiënten met een CVA, later zijn dit er twee geworden. In 2014 is er een convenant ondertekend om samen verder te gaan als één zorgketen onder de naam CVA-keten Twente.

In 2018 zijn de twee regionale stuurgroepen rondom hersenletsel in Twente, de CVA-keten Twente en de NAH-Keten samengevoegd tot Hersenletselketen Twente.

Met deze samenvoeging wordt uitvoering gegeven aan de volgende visie: “De Hersenletsel-keten Twente is een zorgketen voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt of een op andere wijze te maken krijgt met niet
aangeboren hersenletsel. De patiënt ontvangt professionele zorg op maat en door de samenwerking van deelnemende zorgaanbieders, is er een optimale afstemming en doorstroming binnen de keten.”

De deelnemers volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van patiënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel.