Wie zijn we

Binnen CVA-keten Twente werken er diverse organisaties met elkaar samen.

Ontstaan van de keten

Oorspronkelijk waren er vier regio’s in Twente met een ketenzorgprogramma, later zijn dit er twee geworden. In 2014 is er een convenant ondertekend om samen verder te gaan als één zorgketen onder de naam CVA-keten Twente.